БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ЦАХИМ ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 12. 11 цаг 15 минут

УИХ-ын Тамгын газар, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж буй “Хурлын байгууллагыг чадавхижуулах нь 2017” тэтгэлэгт хөтөлбөрийнАрвайхээр сумын ИТХуралд хэрэгжиж буй “Залуучуудын оролцоо-цахим хуралдаан” төслийн хүрээнд 1, 4, 5, 10-р багуудын 18-39 насны face хаягтай нийт залуучуудын иргэдийн Нийтийн цахим хуралдаанд тус тус хийж, хуралдаан- төслийн хэрэгжилтийн үр дүнгээр  “Цахим хуралдаан зохион байгуулах журам” боловсруулж баталлаа. Сэтгэгдэл бичих