“Эхийн алдар” одонгоор шагнагдах эхчүүдийн анхааралд

Нийтэлсэн: 2014 он 01 сар 26. 19 цаг 13 минут
“Эхийн алдар” нэг, хоёрдугаар зэргийн одон авах эхчүүдийн материалыг 2014 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийг хүртэл багийн Засаг дарга нар хүлээн авна. Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай хуулийн дагуу 4хүүхэд төрүүлсэн эх хоёрдугаар, 6болон түүнээс дээш хүүхэдтэй бол нэгдүгээр зэргийн одонгоор шагнагдана. (бага хүүхэд нь 1 нас хүрсэн байх) “Эхийн алдар” нэг,хоёрдугаарзэргийн одонгоор шагнагдах эхчүүдоршин суугаа багийн Засаг даргад дор дурдсан баримтыг бүрдүүлж өгнө.Үүнд:
Дэлгэрэнгүй

Багийн Нийгмийн ажилтнуудыг сонгон шалгаруулж, томиллоо

Нийтэлсэн: 2014 он 01 сар 26. 18 цаг 50 минут
Тус сумын таван багт Нийгмийн ажилтны орон тоо шинээр батлагдсантай холбогдуулан “Арвайхээр сумын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын хүний нөөц бүрдүүлэх нийтлэг журам”-ын дагуу 52хүнийг2014 оны 01-р сарын 15-ны өдөр бүртгэн, 16-ны өдөр сонгон шалгаргуулалтыг хийж, тэнцсэн 10 иргэнээс онооны дарааллаар 01-р сарын 20-ны өдөр ажилд томиллоо.
Дэлгэрэнгүй