Цахим тоглоомын газруудыг шалгана.

Нийтэлсэн: 2014 он 03 сар 19. 03 цаг 07 минут
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолоор батлагдсан ‘’Цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам’’-ыг сурталчилах, хэрэгжилтийг хангуулах, тус суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа цахим тоглоомын газруудтай байгуулсан гурвалсан гэрээний биелэлтийг шалгах, тоглоомын газруудын ажлын байрны орчин нөхцөл стандарт шаардлага хангасан эсэхэд хяналт тавихад зорилго бүхий хяналт шалгалтыг явуулах удирдамжийг боловсруулан сумын Засаг даргаар батлуулан 03 дугаар сарын 19-20 ны өдрүүдэд хяналт шалгалт хийхээр төлөвлөөд байна. Тус ажлын хэсэгт Арвайхээр сумын ЗДТГ-ын Хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, хэвлэл мэдээллийн ажилтан, Цагдаагийн хүүхдийн байцаагч, Багийн Засаг дарга нар, ерөнхий боловсролын 1, 2 дугаар сургуулийн Нийгмийн ажилтанууд хамтран ажиллах юм.
Дэлгэрэнгүй

Арвайхээр суманд "Хүрэл тулга" өсвөрийн яруу найрагчдын наадам боллоо

Нийтэлсэн: 2014 он 03 сар 19. 02 цаг 56 минут
1. Монголын Хүүхдийн ордноос жил бүр зохион байгуулдаг ‘’Хүрэл тулга’’ өсвөрийн яруу найрагчдын наадамыг сумын Засаг даргааар батлуулсан удирдамжийн дагуу 03 дугаар сарын 4-ны өдөр зохион байгууллаа. Уралдаанд Арвайхээр сумын 4 сургуулиас шалгарсан 20 өсвөрийн яруу найрагчид оролцож дараах байруудыг эзэллээ. Эдгээр шалгарсан өсвөрийн яруу найрагчид аймгийн Хүрэл тулга наадамд оролцох юм.
Дэлгэрэнгүй

2014 ОНД “НЭГ ӨРХ- НЭГ АЖЛЫН БАЙР” ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН ӨРХҮҮДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН НАСНЫ ИРГЭДЭД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2014 он 03 сар 19. 02 цаг 53 минут
2014 оны 3 сарын 14-нд “Нэг өрх- Нэг ажлын байр” сумын хөтөлбөрт хамрагдаж буй 80 өрхийн хөдөлмөрийн насны 150 иргэнд хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, тэдний ажил хөдөлмөр эрхлэх хүсэл сонирхлыг төрүүлэх, хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээлэл өгч, сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар: 1. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, хүнтэй харилцах, өөрийгөө ойлгуулах чадвар эзэмшүүлэх сургалт 2. Хөдөлмөрийн харилцаа, аюулгүй ажиллагааны сургалт 3. Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хүрээнд үзүүлэх Бүлийн дэмжлэгийн тухай сургалт, мэдээлэл 4. Хөдөлмөрийн тухай, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай, Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай, бусад холбогдох хууль тогтоомж, хэрэгжиж буй зээл, төсөл хөтөлбөрүүд, зээлийн батлан даалтын сангийн талаарх мэдээллүүдийг өгч ажилласан.
Дэлгэрэнгүй

БАЙГУУЛЛАГЫН ХАЯГ, ГЭРЛЭН ЧИМЭГЛЭЛ, ЦЭЦГИЙН МАНДАЛ, ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТ ТОХИЖИЛТ ХИЙЛГЭЖ ДҮГНЭХ УРАЛДААНЫ БОЛЗОЛ.

Нийтэлсэн: 2014 он 03 сар 11. 21 цаг 47 минут
Арвайхээр хотын Захирагчийн албаны 2014 оны төлөвлөгөөний дагуу албан байгууллага аж ахуй нэгжүүдийн дунд орчны тохижилт, ногоон байгууламж, гэрлэн чимэглэлийн уралдааныг зарлаад байна. Тус уралдаанд Арвайхээр хотод үйл ажиллагаа явуулдаг бүх аж ахуй нэгжүүд оролцож болох бөгөөд нийт 2.200.000 мянган төгрөгийн шагналын сантай юм.
Дэлгэрэнгүй

ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТАЛААР ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ӨРХИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн: 2014 он 03 сар 11. 01 цаг 30 минут
Гурав. Зорилго 3.1 Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдээр баталсан Гэр хорооллын стандартыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд баг тус бүрт орчны тохижилт, ногоон байгууламжийн жишиг өрхийг бий болгох. Дөрөв. ХЗАлбаны үүрэг. 4.1 Сонгогдсон өрх бүрт тухайн айл өрхийн онцлогт тохирсон тохижилтын зургийг гаргаж өгөх 4.2 Орчны эрүүл мэнд болон ногоон байгууламжийн талаар сургалт мэдээллийн ажлыг зохион байгуулах 4.3 Ногоон байгууламжийн ажилд шаардагдах ажиллах хүчний асуудлыг бүрэн хариуцах 4.4 Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр тогтмол хангаж, хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар иргэдэд сурталчилах
Дэлгэрэнгүй

Арвайхээр сум 11 багтай боллоо

Нийтэлсэн: 2014 он 02 сар 24. 00 цаг 00 минут
Хүйс толгойн 11 дүгээр багийн Засаг дарга, БИНХ-ын дарга, Тэргүүлэгчдийг сонгох багийн Иргэдийн нийтийн Анхдугаар хуралдаан 2014 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 11:00 цагт Багийн Нэгдсэн Төвийн хурлын танхимд хуралдлаа. Тус сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн (2013 он) 4 дүгээр хуралдаанаар Ноёны 10 дугаар багийн өрх, хүн амын тоо, багийн ажлын ачаалал сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан Хүйс толгойн 11 дүгээр багийг шинээр байгуулах болсон билээ. Хүйс толгойн 11 дүгээр баг нь Ноёны 10 дугаар багийн 51 дүгээр гудамжнаас урагш 184 өрхтэй, 594 хүн амтайгаар өрх тусгаарлаж байгаа юм. Хүйс толгойн 11 дүгээр багийн ИНХ-ын Анхдугаар хуралдаанд тус багийн 151 иргэн оролцож санал хураалтад оролцсоноос багийн Засаг даргад нэр дэвшсэн Батдорж овогтой Золбоо 56.92% санал, Амгалан овогтой Цэрэнтогтох 37.74% санал тус тус авснаар олонхийн санал авсан Батдорж овогтой Золбоог Хүйс толгойн 11 дүгээр багийн Засаг даргаар томилуулахаар сумын Засаг даргад тогтоолоор уламжиллаа.
Дэлгэрэнгүй

Зарлал

Нийтэлсэн: 2014 он 02 сар 18. 02 цаг 25 минут
Арвайхээр сумын Ноёны 10 дугаар багийн өрх, хүн амын тоо, багийн ажлын ачаалал сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан Хүйс толгойн 11 дүгээр багийг шинээр байгуулах болсон тул тус багийн Засаг дарга, багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга, Тэргүүлэгчдийг сонгох багийн Иргэдийн нийтийн Анхдугаар хуралдаан 2014 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 11:00 цагт Багийн Нэгдсэн Төвийн хурлын танхимд хуралдах тул Ноёны 10 дугаар багийн 51 дүгээр гудамжнаас урагш харъяалагдах багийн иргэд хуралдаа идэвхтэй оролцоно уу. АРВАЙХЭЭР СУМЫН ИТХУРАЛ
Дэлгэрэнгүй

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Нийтэлсэн: 2014 он 02 сар 17. 01 цаг 50 минут
Харъяа төсөвт байгууллагуудад 2014 онд хүнсний бүтээгдэхүүн, хүнсний ногоо, мах махан бүтээгдэхүүн, сүү сүүн бүтээгдэхүүн, ахуйн хэрэглээний бараа нийлүүлэх
Дэлгэрэнгүй