БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ЦАХИМ ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 12. 11 цаг 15 минут
УИХ-ын Тамгын газар, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж буй “Хурлын байгууллагыг чадавхижуулах нь 2017” тэтгэлэгт хөтөлбөрийнАрвайхээр сумын ИТХуралд хэрэгжиж буй “Залуучуудын оролцоо-цахим хуралдаан” төслийн хүрээнд 1, 4, 5, 10-р багуудын 18-39 насны face хаягтай нийт залуучуудын иргэдийн Нийтийн цахим хуралдаанд тус тус хийж, хуралдаан- төслийн хэрэгжилтийн үр дүнгээр “Цахим хуралдаан зохион байгуулах журам” боловсруулж баталлаа.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМ 2018 ОНЫГ “Хүүхэд, хөгжил, хамгаалалын жил" БОЛГОН ЗАРЛАЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 11. 17 цаг 40 минут
Монгол Улсын “Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 18.2 дахь заалтыг үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн 5дугаар хуралдаанаар Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид, Засаг даргын Тамгын газрын саналыг үндэслэн 2018 оныг “Хүүхэд, хөгжил, хамгаалалын жил" болгон зарлалаа.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ИХ-УУЛ, ЯГААН ТОЛГОЙН 6 ДУГААР БАГИЙН 2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 11. 17 цаг 32 минут
12 дугаар сарын 03-нд Олон Улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиож, аймгийн ХХҮГазраас “Оролцоог бодит болгоё” уриан дорж зохион байгууллаа. Дээрх арга хэмжээнд хамтран ажиллагч байгууллагуудын гарын бэлгээр 18 иргэн шагнагдсан. Дартс шидэлтийн тэмцээнд Ц.Дүгэрсүрэн 2 дугаар байр эзэлсэн.
Дэлгэрэнгүй

Залуус хөгжлийн хөтөлбөр батлагдлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 11. 16 цаг 30 минут
УИХ-ын Тамгын газар, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж буй “Хурлын байгууллагыг чадавхижуулах нь 2017” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулсан 6 төрлийн арга хэмжээ, санал асуулга зэрэг ажлуудын үр дүнгээр “Амар амгалан-Миний Арвайхээр” залуус хөгжлийн хөтөлбөрийг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 12 сарын 14-ны өдрийн 45 дугаар тогтоолоор, Төлөөлөгчдийн хуралдааны 5/04 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-д хэрэгжүүлэх төсвийг тусган батлуулав.
Дэлгэрэнгүй

Залуус хөгжлийн хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 22. 11 цаг 16 минут
УИХ-ын Тамгын газар, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж буй “Хурлын байгууллагыг чадавхижуулах нь” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулсан 6 төрлийн арга хэмжээ, санал асуулга зэрэг ажлуудын үр дүнгээр “Амар амгалан-Миний Арвайхээр” залуус хөгжлийн хөтөлбөрийн төслийг боловсрууллаа.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭРИЙН 5 ДУГААР БАГИЙН 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 18. 10 цаг 52 минут
1. Тус баг нийт 407 ахмадтай бөгөөд тэдгээрийн 307 буюу 75.4 хувьд нь тус бүр 10 шуудай нүүрс өглөө. Мөн ажилгүй 10 иргэнийг нүүрс буулгах, шуудайлах ажилд ажиллуулав
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ИХ-УУЛ, ЯГААН ТОЛГОЙН 6 ДУГААР БАГИЙН 2017 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 18. 10 цаг 48 минут
11 дүгээр сарын 03-нд багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгууллаа. Их цэвэрлэгээнд хүнс тэжээлийн дэмжлэгт хамрагддаг өрхүүд оролцож 3 тн хог хаягдал цэвэрлэн хогийн цэгт асгалаа.
Дэлгэрэнгүй

ДЭЛГЭРЭХ ДЭНЖИЙН 7 ДУГААР БАГИЙН 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 04. 10 цаг 43 минут
2017 оны 11 сарын 2,3 нд нийтийн цэвэрлэгээ болж, Дэлгэрэх дэнжийн 7 дугаар багийн нутаг дэвсгэр их цэвэрлэгээ хийгдэж иргэд өөрсдийн гудамж, 28-19-р гудамжны хоорондох сайрын хэсгийн ил задгай хог , 18-17 гудамжны баруун хэсэг, 1-18 гудамжны зүүн хэсэг, Дэлгэрэх голоо дагасан судгийн хогийг цэвэрлэж, цэвэрлэгээнд нийт 65 иргэн хамрууллаа
Дэлгэрэнгүй