АРВАЙХЭЭР СУМЫН ХҮЙС ТОЛГОЙН 11 ДҮГЭЭР БАГИЙН 01 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 05. 17 цаг 10 минут
2017оны жилийн эцсийн хүн амын тооллогоор 383өрхийн 1332хүн тоологдсон байна. Малчин 40өрхийн 143 хүн мал аж ахуй дээр ажиллаж байна. Хүн амын бүтцээр авч үзвэл: 0-18 насны хүүхэд 519, хөдөлмөрийн насны хүн ам 584, ахмад настан 103иргэн байна. Нийт хүн амын хүйсээр нь авч үзвэл эр 640, эм 692байна. Боловсролын түвшингээр авч үзвэл: Дээд боловсролтой 125, тусгай дунд боловсролтой 50, бүрэн дунд боловсролтой 220, бүрэн бус дунд боловсролтой 199, бага боловсролтой 206, боловсролгүй 6иргэн байна. Амьжиргаа дэмжих зөвлөл 2017.01.23 –ны өдөр хуралдаж 0-18 насны 3 болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг /эх/-ийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж хүссэн 9эхийн асуудлыг хэлэлцэж 5 өрх толгойлсон эхийн хүсэлтийг, 2өндөр настаны асаргааны сунгалтыг хэлэлцүүлж хуулийн дагуу сунгахаар тогтов.
Дэлгэрэнгүй

БУРХИЙН 9 ДҮГЭЭР БАГИЙН 1 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 05. 17 цаг 06 минут
2017оны жилийн эцсийн байдлаар 1058өрхийн 3662хүн ам тоологдсон байна. Мал тооллогын хувьд нийт 30367 мал тоологдсоноос тэмээ 9, адуу 1159, үхэр 969, хонь 13172,ямаа 15058 тус тус тоолуулсан байна. Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын 2018 оны цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл 01дүгээр сарын 03-11 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж, 18-50 насны 871 иргэнээс 630 иргэн хамрагдаж, 24 иргэн цэрэгжсэн байгууллагад ажиллаж байгаа, хамрагдалт 75хувьтай.
Дэлгэрэнгүй

2017 ОНЫ АРВАЙХЭЭР СУМЫН ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 05. 10 цаг 23 минут
Сумын хүн амын тоо 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 31615 болж, өмнөх оныхоос 807 хүнээр буюу 2,5 хувиар өсчээ. Нийт хүн амын 29,5 хувийг 15 хүртэлх насны хүүхэд, 66 хувийг 15-64 насныхан, 4,5 хувийг 65 түүнээс дээш насныхан эзэлж байна. Нийт хүн амын 48,1 хувь нь эрэгтэйчүүд, 51,9 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Шинээр төрсөн 697 хүүхдийг иргэний бүртгэлд бүртгэн, нас барсан 203 хүнийг иргэний бүртгэлээс хасч, 163 хос гэрлэлтээ бүртгүүлж, 24 гэр бүлийн гэрлэлтийг цуцалж, 24 хүүхэд үрчлэгдсэн байна. 2017 онд 677 шилжин явснаас 49,4 хувь буюу 335 хүн өөр аймаг, нийслэлрүү шилжсэн байна. Тус суманд 901 хүн шилжин ирсний 43,1 хувь өөр аймаг, нийслэлээс шилжин ирсэн байна. Тус сумын нийт өрх 8992 болж өнгөрсөн оноос 1,4 хувь буюу 128 өрхөөр нэмэгдсэн байна. Нийт өрхийн 92,3 хувь нь аймгийн төвд 7,7 хувь хөдөөд амьдарч байна.
Дэлгэрэнгүй

ДЭЛГЭРЭХ ДЭНЖИЙН 7 ДУГААР БАГИЙН 2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ВЭБ САЙТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 05. 10 цаг 13 минут
2017 оны хүн ам, малын тооллого болж өнгөрлөө. Үүнд манай Дэлгэрэх дэнжийн 7 дугаар баг 695 өрхийн 2510 хүн ам тоологдсоноос эрэгтэй 1201, эмэгтэй 1309 хүн, түр оршин суугч 89 өрхийн 314 хүн ам. Мөн мал тооллого болж, малчин 54 өрх , мал бүхий 40 өрх, нийт 94 өрхийн нийт 26567 толгой мал тоолуулсанаас тэмээ 8, адуу 1103, үхэр 1074, хонь 13417, ямаа 10965-г тоолууллаа. Арвайхээр сумын хэмжээнд цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл 01 сарын 03-11-ны өдрүүдэд явагдлаа. Статистик мэдээгээр 623 хүн хамрагдахаас биеэр ирж бүртгэлд хамрагдсан 442, цэрэгжсэн байгууллагад ажилладаг 27 иргэн, Цэргийн алба хааж байгаа 9 иргэн, бүртгүүлж, хамрагдалт 65 хувьтай хамрагдсан байна. 2018 оны 01 дүгээр сарын 12 ны өдөр “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” гэмт халдлагт өртөхгүй байх, ажлын хүрээнд “Хөршийн холбоо”-ны ахлагч нараа цуглуулан Хэсгийн байцаагч Д. Буяндэлгэр Олон нийтийн цагдаа Н.Бямбасүрэн багийн ажлын албаныхантай хамтран сургалт зохин явууллаа. Мөн эзэнгүй айлын судалгааг гаргаж нийт 31 өрх ямарч харах, эргэх тойрох эзэнгүй хашаануудыг хэсгийн ахлагч нарт хуваан хариуцуулан өгч цаашид хяналт тавин ажиллахыг даалгажу өглөө.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭРИЙН 5 ДУГААР БАГИЙН 1 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 05. 10 цаг 10 минут
1. 2076 оны жилийн эцсийн байдлаар 1514 өрхийн 5180 хүн ам тоологдсон байна. Хүн амын тоог өмнөх онтой харьцуулахад 300 буюу 5.8%-р өссөн байна. Мал тооллогын хувьд нийт 25126 мал тоологдсоноос тэмээ 59, адуу 2363, үхэр 1765, хонь 11519 ямаа 9420 тус тус тоолуулсан байна. Малын тоог өмнөх онтой харьцуулахад 636 буюу 5.3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Эдгээр харьцуулалтаас харахад хүн ам, малын тоо жил ирэх тусам өссөн үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 01. 14 цаг 56 минут
Үндэсний уламжлалт Сар шинийн баярыг угтан Арвайхээр хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд орчны эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагыг хангуулахтай холбогдуулан нийтийн эзэмшлийн зам талбай болон гэр хорооллын 11 багийн нутаг дэвсгэрт хяналт, шалгалт зохион байгуулж ил задгай хог хаягдал, угаадас асгаж орчны бохирдол үүсгэсэн зөрчлийг илрүүлэх, хуулийн хүрээнд арга хэмжээ авч шийдвэрлэхээр ажлын хэсэг байгуулагдан 2018 оны 2 дугаар сарын 1-11-ний өдрүүдэд ажиллахаар боллоо.
Дэлгэрэнгүй

ДЭЛГЭРЭХИЙН 3 ДУГААР БАГТ 2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 01. 14 цаг 52 минут
1. Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл 01 дүгээр сарын 03-11-нийөдрүүдэд сумын ЗДТГазарт зохион байгуулагдаж,18-50 насны хамрагдвал зохих 508 иргэнээс цэрэгжсэн байгууллагад 20, цэргийн алба хааж байгаа 4, бэлэн хамрагдсан388иргэн байна. Хамрагдалт 79.2хувьтай.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН СОГООТЫН 1 ДҮГЭЭР БАГИЙН 01 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 01. 14 цаг 49 минут
2017оны жилийн эцсийн хүн амын тооллогоор нийт 863 өрхийн 3065 хүн тооллогдсон ба үүнээс эрэгтэй 1465, эмэгтэй 1600 хүн байна. Жилийн эцсийн мал тооллогоор нийт24816 толгой мал тооллогдсон байна. Үүнээс (адуу 1213, үхэр 656, хонь 12198, ямаа 10740) 2018оны цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл 01 дүгээр сарын 04-нөөс 01 дүгээр сарын 12-ны өдрүүдэд зохион байгууллагдав. Багийн 18-50 насны бүртгэлд хамрагдах 712 эрчүүдээс 562 хамрагдаж 79 хувьтай байна. “Цалинтай ээж” хөтөлбөрт 463, 0-18 насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эхэд улирал бүр олгох мөнгөн тэтгэмжинд 6 эх хамрагдсан байна. Хүнс тэжээлийн хөтөлбөрт хамрагдах 78 өрхийн хүсэлтийг “Амьжиргаа дэмжих” зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж 17 өрхийг дахин судлахаар боллоо. “Хүүхэд, хөгжил, хамгааллын жил”-ийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгах саналаа СЗДТГазарт хүргүүллээ. Өвөлжилт хүндрэлтэй байгаатай холбогдуулан СЗДТГазраас хөнгөлөлтэй үнээр зээлээр олгосон өвснөөс багийн 150 толгой малаас доош малтай малчин өрхийн 20 малчинд 100 боодол өвс өглөө. Насан туршийн боловсролын төвөөс зохион байгуулсан “Тогтвортой хөгжлийн бодлого” сэдэвт уулзалт, ярилцлагад багийн Засаг дарга, нийгмийн ажилтан нар оролцож санал бодлоо солилцлоо.
Дэлгэрэнгүй