Хөрөнгө төвлөрүүлэх тухай

Нийтэлсэн: 2015 он 03 сар 01. 18 цаг 21 минут
Нийгмийн хэв журам гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардалд төвлөрүүлэх мөнгөн дүнг улиралд 20000/Хорин мянга/ төгрөгөөр тогтоож, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг хавсралтаар баталсугай
Дэлгэрэнгүй

“School police” журам хэрэгжүүлнэ

Нийтэлсэн: 2015 он 02 сар 26. 04 цаг 10 минут
Сумын хэмжээнд Гэмт хэргээс урьдчилсан сэргийлэх, нийгмийн хэв журам сахиулах ажлын чиглэлээр Ерөнхий боловсролын сургууль, түүний орчинд үүрэг гүйцэтгэх “School police” эргүүлийн ажиллах журмыг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 10 дугаар тогтоолоор аймгийн Цагдаагийн газар, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Ерөнхий боловсролын сургуулиуд хамтран хэрэгжүүлэхээр батлалаа.
Дэлгэрэнгүй

Арвайхээр сумын ОНЗЗБайгууллагын “Тэргүүний ажилтан” тодорлоо.

Нийтэлсэн: 2015 он 02 сар 17. 22 цаг 15 минут
“Тэргүүний багийн Засаг дарга”-аар Дэлгэрэхийн 3 дугаар багийн Засаг дарга Ж.Оюунчимэг, “Тэргүүний төрийн захиргааны албан хаагч”-аар Улсын бүртгэгч Г.Шагдарсүрэн, “Тэргүүний багийн Зохион байгуулагч”-аар 6 дугаар багийн зохион байгуулагч Д.Сарантуяа, “Тэргүүний багийн Нийгмийн ажилтан”-аар 1 дүгээр багийн Нийгмийн ажилтан Ц.Наранбадам, “Тэргүүний үйлчилгээний ажилтан” Д.Авхаан нар тодорлоо.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ОНЫ ТЭРГҮҮНҮҮД ТОДОРЛОО

Нийтэлсэн: 2015 он 02 сар 17. 22 цаг 11 минут
Арвайхээр сумын оны Тэргүүнүүдийг шагнал гардуулах хүндэтгэлийн арга хэмжээ 2015 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 14 цагт сумын Иргэний танхимд боллоо. Арвайхээр сумын ИТХ-ын “Жуух бичиг”-ээр Тээвэр авто замын газрын кассчин Банди овогтой Бодьгэрэл, “Арвайхээр палас”-ын үйлчлэгч Мягмарсүрэн овогтой Нарантуяа, Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбооны Өвөрхангай аймаг дахь салбар зөвлөлийн гишүүн Лхагва овогтой Төмөрсүх, Бямба овогтой Чимэдцэрэн, өндөр настан Жумдаан овогтой Бямба, сургуулийн Нийгмийн ажилтан Пүрэвбаатар овогтой Баясгалан нар тус тус шагнагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

Сумын нээлттэй утас:70323912 дугаарт эхний 1 сарын дүнгээр 13 иргэний хүсэлтийг хүлээн авлаа.

Нийтэлсэн: 2015 он 02 сар 17. 21 цаг 53 минут
Сумын нээлттэй утас:70323912 дугаарт эхний 1 сарын дүнгээр 13 иргэний хүсэлтийг хүлээн авлаа. Үүнп: газартай холбоотой 4, нийгмийн халамж 7, хөдөлмөр эрхлэлт 1 иргэний хүсэлтийг холбогдох албан хаагчид уламжлан шийдвэрлэж, эргэн мэдээллэн ажиллаа. Бичиг баримтын нэр төрлийг цөөтгөн, үйлчилгээг хөнгөвчлөх ажлын хүрээнд ажил хайгч 2 иргэний, асаргааны сунгалт, шүдний хөнгөлөлт, жирэмсэн болон хөхүүл эхэд олгох мөнгөн тэтгэмжинд хамрагдах хүсэлтэй 7 иргэний материалыг хүлээн авч, холбогдох албан хаагчид уламжлан шийдвэрлүүллээ.
Дэлгэрэнгүй

ЗДТГазрын Хэвлэл мэдээлэл, сүлжээний ажилтны сул ажлын байранд сонгон шалгаруулалт хийлээ

Нийтэлсэн: 2015 он 02 сар 17. 21 цаг 49 минут
Арвайхээр сумын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын хүний нөөц бүрдүүлэх нийтлэг журам”-ын дагуу сумын ЗДТГазрын Хэвлэл мэдээлэл, сүлжээний ажилтны сул ажлын байранд сонгон шалгаруулалтыг 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр зохион байгууллаа. Cонгон шалгаруулалтанд нээлттэй
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын санхүүжилтийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2015 он 02 сар 17. 21 цаг 43 минут
Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад 1 дүгээр сарын 28-ны байдлаар 110441.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт олгохоос 101163.7 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон, үүнээс аймгийн төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг 290964.1 мянган төгрөг, орон нутгийн орлогоос олгох санхүүжилт 25742.7 мянган төгрөг байна. ОНЗЗБайгууллагуудын зарлага санхүүжилт бүрэн хийгдсэн.
Дэлгэрэнгүй

Арвайхээр сум “Шилэн данс” цэсийг нээж мэдээллийг нийтэд ил тод болголоо

Нийтэлсэн: 2015 он 02 сар 17. 21 цаг 35 минут
“Шилэн дансны тухай” хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Монгол Улсын “Шилэн данс” нэгдсэн сайтад сумын ИТХурал, ЗДТГазрын 2015 оны батлагдсан төсөв, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, ОНХСангийн 2015 оны төлөвлөгөө, 5 саяас дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ зэргийг байршуулсан. Сумын вэб сайтад “Шилэн данс” цэсийг нээж Төрийн сан, ИТХурал, ЗДТГазар зэрэг байгууллагуудын мэдээллийг тавих 5 дэд цэсийг нээж мэдээллийг бүрэн оруулав.
Дэлгэрэнгүй

Хөгжүүлсэн: ГРИЙН СОФТ ХХК