“ЦОГЦ ТӨГСӨЛТИЙН АРГАЧЛАЛ” ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 28. 23 цаг 45 минут
“Дэлхийн Зөн Монгол” Эдийн засгийн хэлтсээс хэрэгжүүлж буй “ЦОГЦ ТӨГСӨЛТИЙН АРГАЧЛАЛ” хөтөлбөрийн хүрээнд Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газар, Дэлхийн зөн Өвөрхангай ОНХХөтөлбөр хамтран Арвайхээр сумын амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой 255 өрхийг сонгон 3 жилийн хугацаанд хөгжүүлэх нийгмийн олон талын үйлчилгээг цогцоор нь хүргэж, хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна.
Дэлгэрэнгүй

“Алдарт эх” одонгоор шагнагдах эхчүүдийн анхааралд

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 28. 20 цаг 50 минут
Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай хууль, энэ хуульд 2011 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 4 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхчүүдийг “Алдарт эх” 1, 2 дугаар зэргийн одонд тодорхойлсон материалыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн /2011 он/116 дугаар зарлигаар баталсан “Эхчүүдэд алдарт эх нэг, хоёрдугаар одонгоор шагнах журам”-д заасны дагуу “Алдарт эх”
Дэлгэрэнгүй

Арвайхээр сумын ИТХурлаас 2015 оныг “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” зорилтот жил болгон зарлалаа.

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 06. 00 цаг 52 минут
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн ээлжит 9 дүгээр Хуралдаан 12 дугаар сарын 15-нд хуралдаж, сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2014 оны хэрэгжилтийг 92.6 хувь буюу “хангалттай”, сумын эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт 90.2 хувь буюу “хангалттай”, 2015 оны үндсэн чиглэлийг 3 бүлэг, 68 зорилт арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр, “Гэр бүлийн хөгжил-Эрүүл мэндийг дэмжих” зорилтот жилийн ажлын тайланг 92.7 хувь буюу “хангалттай”, сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны жилийн ажлын тайланг 95.9 хувь буюу “хангалттай” гэж тус тус үнэлж, 2015 оныг “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” зорилтот жил болгон баталж, зарлалаа.
Дэлгэрэнгүй

Сумын 2015 оны төсөв батлагдлаа

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 06. 00 цаг 44 минут
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн ээлжит 9 дүгээр Хуралдаанаар сумын 2015 оны төсвийн орлогын нэр төрлийн хэмжээ, нийт дүнг 508359.7 мянган төгрөг, төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг 9704735.3 мянган төгрөг, орон нутгийн төсвийн зарлагын нийт дүн, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн жилд зарцуулах зарлагын дээд хэмжээг 10213095.0 мянган төгрөг, Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсөвт байгууллагын зардлын дээд хэмжээг 8348335.2 мянган төгрөг, сумын төсвөөс аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг 3486847.5 мянган төгрөгөөр үүнээс: АТӨЯХ-ийн албан татвар 173584.6 мянган төгрөг, үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 137629.1 мянган төгрөг, газрын төлбөр 22033.8 мянган төгрөг, хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 8.1.1-д заасан орлогод ногдох албан татвар 3148100.0 мянган төгрөг, усны төлбөр 5500.0 мянган төгрөгөөр тус тус баталлаа.
Дэлгэрэнгүй

Энэ онд 407 айлын орон сууц шинээр ашиглалтанд орно

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 06. 00 цаг 44 минут
2014 онд хувийн хэвшлийн 23.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 407 айлын 12 орон сууц шинээр ашиглалтанд орлоо. Ингэснээр сумын нийт өрхийн 13,2 хувь нь төвлөрсөн халаалттай нийтийн орон сууцанд тав тухтай амьдрах нөхцөл бүрдэж байгаа юм.
Дэлгэрэнгүй

Буга согоотын өндөрлөгийг тохижууллаа

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 06. 00 цаг 43 минут
Арвайхээр сумын түүх, соёлын дурсгалт газруудын нэг болох Буга согоотын өндөрлөгийн тохижилтыг орон нутгийн төсвийн 97.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгөөр ‘’ОФФИС СЕРВИС‘’ ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд үүний үр дүнд иргэдийн чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, амрах талбай нэгээр нэмэгдлээ.
Дэлгэрэнгүй

Шинэ Арвайхээр хотхонд баригдсан инженерийн шугам сүлжээ

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 06. 00 цаг 42 минут
Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Арвайхээр хотын шинэ суурьшлын бүсэд нийт 4700 айлын орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, бусад худалдаа үйлчилгээний төвүүдийг барих инженерийн шугам сүлжээг 2.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр 3,5 км дулааны, 3,1 км бохирын, 500 м цэвэр усны шугамыг ‘’ЧММ’’ ХХК гүйцэтгэн 2014 оны 11 дүгээр сард хүлээлгэн өглөө. Энэхүү бүтээн байгуулалтын үр дүнд Арвайхээр хот сүүлийн 20 жилийн хугацаанд инженерийн шугам сүлжээг дахин барих шаардлагагүй боллоо.
Дэлгэрэнгүй

Хотын Захирагчийн албанаас зарласан “Гэрлэн чимэглэл, гадна талбайн тохижилт”-ын уралдаанд байгууллага, аж ахуй нэгжүүд идэвхитэй оролцож байна.

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 06. 00 цаг 40 минут
Хотын төвд үйл ажиллагаа явуулдаг 16 албан байгууллага, аж ахуй нэгж, худалдаа үйлчилгээний төвүүд өөрсдийн гадна талбайн гэрэлтүүлэг, гэрлэн хаяг, ногоон байгууламж зэргийг нэмэгдүүлэн хотын өнгө үзэмжийг сайжруулахад хувь нэмрээ оруулсан байна. Тухайлбал: Аймгийн Стандартчлал хэмжилзүйн хэлтэс, Талст төв, Баку худалдааны төв, 5 дугаар цэцэрлэг, “Начин” гэрэл зураг
Дэлгэрэнгүй

Хөгжүүлсэн: ГРИЙН СОФТ ХХК