АРВАЙХЭЭР СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ СОНГУУЛИЙН ЗУРАГТ БОЛОН УХУУЛАХ ХУУДАС БАЙРШУУЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 24. 15 цаг 10 минут
2016 оны 03 сарын 30 өдрийн 17 дугаар тогтоол
Дэлгэрэнгүй

НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙН ӨНГӨ ҮЗЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭВ.

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 24. 13 цаг 40 минут
Хотын Захирагчийн албаны 2016 оны ажлын төлөвлөгөөний дагуу нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 117ш цэвэр, бохир усны худгийн тагийг будаж, засварлан SMILE зурах ажлыг 2016 оны 05-р сарын 12-15-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ПАРКЫН НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 24. 13 цаг 37 минут
Аймгийн БОАЖГазрын Áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýýíèé çàðäëààñ 16.425.000 мянган төгрөгийн санхүүжилтээр Арвайхээр хотын Хүүхэд залуучуудын паркад шар хуайс, хайлаас зэрэг 2 төрлийн 5110 ш мод бут тарьлаа. Таригдсан мод бутны усалгаа арчилгааг Арвайхээр соёл амралтын хүрээлэнгийн харуул хамгаалалтын ажилчид хийж гүйцэтгэх юм.
Дэлгэрэнгүй

ДАЙРГЫН ГОЛЫН ТАРИАЛАНЧИД УСАЛГААНЫ СУВАГ ШУУДУУ, ТАЛБАЙН ХОГОО ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 18. 14 цаг 07 минут
Хаврын тариалалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд 2016.05.14-ний өдөр дайргын голд тариалан эрхлэдэг нийт 51 тариаланч усалгааны суваг шуудууны элс хог, өөрсдийн талбайн цэвэрлэгээг хийсэн бөгөөд цэвэрлэгээний дараа хуралдаж тариаланчдын зөвлөлийн дарга болон хэсгийн ахлагч нарыг шинэчлэн томиллоо.
Дэлгэрэнгүй

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА, ТҮҮНИЙ ТАМГЫН ГАЗРААС 2016 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 13. 08 цаг 43 минут
1. "Хаягжуулалтын тухай" хуулийн хүрээндшинэчлэгдсэн хаягийн дагуу иргэдийн цахим үнэмлэхний хаягийг шинэчлэх ажил 2016 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөр түр хаагдаж, сумын дүнгээр хаягийн шинэчлэл хийх шаардлагатай 21683 иргэнээс 15195 буюу 70 хувь нь иргэний үүргээ биелүүлж, цахим үнэмлэхний хаягаа шинэчлүүллээ.
Дэлгэрэнгүй

БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ӨДРҮҮД ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 13. 08 цаг 31 минут
Монгол Улсын Ойн тухай хуулийн 31.1 дэх заалтын дагуу аж ахуй нэгж албан байгууллага бүр 5-аас доошгүй мод бут тарьж, тарих боломжгүй тохиолдолд зардлыг хандивлана гэсэн заалтын дагуу аймгийн Засаг даргаас албан байгууллага аж ахуй нэгж бүр өөрсдийн байгууллагын гадна талбай болон нийтийн эзэмшлийн зам талбайд мод бут тарьж 3 жилийн хугацаатай хариуцан ажиллахыг үүрэг болгосон бөгөөд энэ онд Арвайхээр хотод 05 дугаар сарын 07-08 ны өдрүүдэд нийт 31 төрийн байгууллага, 2091 мод бут тарьсан байна.
Дэлгэрэнгүй

НИЙТИЙГ ХАМАРСАН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 13. 08 цаг 26 минут
2016 оны 05 дугаар сарын 06-08ны өдрүүдэд Арвайхээр сумын нутаг дэвсгэрт нийтийг хамарсан их цэвэрлэгээг зохион байгууллаа. Тус цэвэрлэгээгээр 47 аж ахуй нэгж албан байгууллага Хотын Захирагчийн албанаас гаргасан хувиарын дагуу өөрийн эзэмшлийн зам талбай болон зураглалаар хариуцуулсан 50 м талбайн хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэлээ. Тус цэвэрлэгээгээр Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ-ОНӨААТҮГазрын хог тээврийн 8 машин ажиллаж нийт 17 рейс хийж, 85 тн хогийг зориулалтын хогийн цэгт зөөж тээвэрлэсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР ДАРААХ 4 АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭЖ, ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 12. 13 цаг 53 минут
2016 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн сумын Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар:
Дэлгэрэнгүй

Хөгжүүлсэн: ГРИЙН СОФТ ХХК