“НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ”-ӨӨР ҮЙЛЧЛҮҮЛСЭН ИРГЭДИЙН ТОО ӨССӨН ДҮНТЭЙ БАЙНА

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 29. 14 цаг 57 минут
Сумын ЗДТГазрын “Нэг цонхны үйлчилгээний төв”-өөр 2016 оны 4 дүгээр сард НЦҮ-ний төвд нийгмийн даатгал 1254, хөдөлмөр эрхлэлт 1990, нийгмийн халамж 11866, иргэний бүртгэл 23227, газрын харилцаа1112, мэдээлэл зөвлөмж, угтах үйлчилгээ 11370, каноны үйлчилгээ 631, банкны үйлчилгээ 1220 иргэнд тус тус үйлчилгээ үзүүлж, өссөн дүнгээр нийт 51883 иргэндтөрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай нэг доороос хүртээмжтэй хүргэн ажиллаа.
Дэлгэрэнгүй

“УГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-г амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 29. 14 цаг 36 минут
Арвайхээр сумын ЗДТГазрын “Нэг цонхны үйлчилгээний төв”-д 2011 оноос, ЗДТГазарт, Багийн нэгдсэн төвд 2015 оны 05 дугаар сараас эхлэн “Угтах үйлчилгээний ажилтан”-ны ажиллуулж, иргэдийг түргэн шуурхай, соёлтой үйлчилгээр хангаж, мэдээлэл зөвлөмж тасралтгүйгээр хүргэн ажилласан нь маш чухал ажил үйлчилгээ боллоо. 2016 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн дүнгээр 16063 иргэнд амаар, 952 иргэнд бичгээр, мэдээллийн сангаар 7199 нийт 24214 иргэнд зөвлөгөө, лавлагаа мэдээллийн үйлчилгээг хүргэн ажиллаа.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ 2016 ОНД ШИНЭЭР АВСАН ӨРГӨДЛИЙН ЖАГСААЛТ

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 29. 14 цаг 35 минут
16.04.29
Дэлгэрэнгүй

БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРҮҮДИЙН ТООЛЛОГО ЯВАГДАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 22. 16 цаг 07 минут
“Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого-ын“ “Аж үйлдвэрийн салбарын мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлж, нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох” зорилтын хүрээнд Арвайхээр сумын Засаг даргын А/32 дугаар захирамжаар тус суманд үйл ажиллагаа явуулж буй боловсруулах үйлдвэрүүдийн тооллого явагдаж эхлээд байна.
Дэлгэрэнгүй

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН САНГИЙН ЖУРАМ

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 08. 09 цаг 34 минут
Монгол Улсын Ойн тухай хуулийн 31.1 дэх заалт болон Арвайхээр сумын Засаг даргын Шинэ Арвайхээр хөтөлбөрийн 2.3.2 дах заалт 1.1 "Ногоон байгууламжийн сан" /цаашид "сан" гэх/-ийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнахад энэхүү дүрмийг дагаж мөрдөнө. 1.2 Сан нь Арвайхээр хотын нэг хүнд ногдох цэцэрлэгжсэн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх, парк, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах, гэр хорооллыг ойжуулах, агаарын бохирдлыг бууруулах, экологийн тэнцвэрт байдлыг сайжруулах арга хэмжээг санхүүжүүлэх болон тэдгээрт дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэнэ.
Дэлгэрэнгүй

БУРХИЙН 9 ДҮГЭЭР БАГИЙН 3 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 07. 16 цаг 13 минут
Áóðõèéí 9 ä¿ãýýð áàãèéí ÈÍХÒýðã¿¿ëýã÷äèéí гуравдугаар õóðàë 2016 оны 03 дугаарñàðûí 14-íий ºäðèéí 15 öàãò Багийн Засаг дарыг өрөөнд эõëýâ.Тэргүүлэгчдийн гурав нь хуралдаанд ирж, ирц 60 хувьтай байв.
Дэлгэрэнгүй

ХОТЫН СОЁЛ БИДНЭЭС ЭХЭЛНЭ.

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 07. 16 цаг 06 минут
Хотын Захирагчийн албаны 2016 оны ажлын төлөвлөгөөний дагуу ЕБСургуулиудын ахлах ангийн сурагчдад · Арвайхээр хотын соёлч иргэн, · Арвайхээр хотын дүрэм гэсэн сэдвүүдээр сурагчдад цуврал сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

“АРВАЙХЭЭРИЙН ӨНГӨ” СЭДЭВТ ГЭРЭЛ ЗУРАГ СОНИРХОГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛЗОЛТ УРАЛДААН

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 07. 11 цаг 54 минут
"Залуучуудын хөгжил-оролцоог нэмэгдүүлэх" зорилтот жилийн хүрээнд Арвайхээр хотын нийт гэрэл зураг сонирхогч иргэдийн дунд хотын өнгө төрх, бүтээн байгуулалт, хөгжил, цэцэглэлт, ард иргэдийн ахуй амьдралын хэмнэлийг байгаль цаг уурын онцлогтой уялдуулан бодитойгоор харуулах, сурталчилах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршино.
Дэлгэрэнгүй

Хөгжүүлсэн: ГРИЙН СОФТ ХХК