ӨЛЗИЙТИЙН 4 ДҮГЭЭР БАГТ АЖИЛЛАХ ОНЗЗ-НЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Нийтэлсэн: 2015 он 11 сар 23. 15 цаг 58 минут
Хууль дүрэм бодит амьдралд 3 сарын аяны хүрээнд сонгогдсон Өлзийтийн 4 дүгээр багт ажиллах ОНЗЗ-ны байгууллагын нийт албан хаагчдад 2015 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр сумын “Иргэний танхим”-д холбогдох хууль, эрх зүйн сургалтыг зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

ХУУЛЬ ДҮРЭМ БОДИТ АМЬДРАЛД 3 САРЫН АЯН АРВАЙХЭЭР СУМАНД...

Нийтэлсэн: 2015 он 11 сар 23. 15 цаг 52 минут
“Хууль дүрэм бодит амьдралд” 3 сарын аяныг зохион байгуулах ажлын хэсгийг Засаг даргын 2015 оны а/154 дүгээр захирамжаар 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 8, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 10 ажлыг тус тус төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. Баг тус бүрт төлөвлөгөө гарган, хэрэгжилтийг тооцохоор үүрэг, чиглэл өгч ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

ЕБ-ЫН СУРГУУЛИЙН ХӨУБ-ЫН АХЛАГЧ, ГИШҮҮД, АНГИЙН ДАРГА НАРТ ЗОРИУЛСАН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Нийтэлсэн: 2015 он 11 сар 23. 15 цаг 50 минут
Хууль дүрэм бодит амьдралд 3 сарын аяныг хүрээнд 2015 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр сумын “Иргэний танхим”-д ЕБ-ын сургуулийн ХӨУБ-ын ахлагч, гишүүд, ангийн дарга нарт хууль, эрх зүйн сургалтыг зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөлтэй хүнсний дэлгүүр 2015 он

Нийтэлсэн: 2015 он 11 сар 23. 11 цаг 34 минут
Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөлтэй хүнсний дэлгүүр 2015 он
Дэлгэрэнгүй

Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөлтэй хүнсний дэлгүүр 2014 он

Нийтэлсэн: 2015 он 11 сар 23. 11 цаг 33 минут
Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөлтэй хүнсний дэлгүүр 2014 он
Дэлгэрэнгүй

Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөлтэй хүнсний дэлгүүр 2013 он

Нийтэлсэн: 2015 он 11 сар 23. 11 цаг 28 минут
Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөлтэй хүнсний дэлгүүр 2013 он
Дэлгэрэнгүй

Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөлтэй хүнсний дэлгүүр 2012 он

Нийтэлсэн: 2015 он 11 сар 23. 09 цаг 49 минут
Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөлтэй хүнсний дэлгүүр 2012 оны байдлаар
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН 11 БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН НЭГДСЭН ХУРАЛДААН БОЛЛОО.

Нийтэлсэн: 2015 он 11 сар 18. 12 цаг 37 минут
Арвайхээр сумын 11 багийн Иргэдийн Нийтийн хурлын Нэгдсэн хуралдаан 2015 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 11:00цагт БНТөвийн хурлын зааланд боллоо. Хуралд сумын ИТХурлын дарга Б.Ганбат, багийн Засаг дарга, багийн ИНХурлын дарга нар болон иргэдийн төлөөлөл нийт 88 иргэн оролцов.
Дэлгэрэнгүй

Хөгжүүлсэн: ГРИЙН СОФТ ХХК