АРВАЙХЭЭР СУМЫН НОЁНЫ 10 ДУГААР БАГИЙН 5 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 12. 16 цаг 39 минут
"Бүх нийтийн хөдөлмөрийн өдөр"-ийг тохиолдуулан Арвайхээр хотын Захирагчаас “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай” захирамж гаргасан. Энэ хүрээнд багийн нутаг нутаг дэвсгэрт 05 сарын 06-07 өдрүүдэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулав. Цэвэрлэгээнд Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ТӨААТҮГ-ын 1 ачааны машин, ачааны машинтай багийн 2 иргэнийг дайчлан, 314 иргэн хамруулж, томоохон гуу жалга, овоо толгод, нийтийн эзэмшлийн гудамж 9 га талбайг цэвэрлэн 45 тн хогийг хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт буулгав.
Дэлгэрэнгүй

ДЭЛГЭРЭХ ДЭНЖИЙН 7 ДУГААР БАГИЙН 2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ВЭБ САЙТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 12. 16 цаг 33 минут
Арвайхээр сумаас Ахмадаа дээдлэх жил болгон зарласантай холбогдуулан урлаг, спортын бага наадмууд болж байгаа 2017.05.04-05 ны өдрүүдэд Ахмадын спортын бага наадам болж өнгөрлөө
Дэлгэрэнгүй

БУРХИЙН 9 ДҮГЭЭР БАГИЙН 5 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 07. 14 цаг 33 минут
Бүх нийтийн цэвэрлэгээг аж ахуй нэгж, байгууллага иргэдийг татан оролцуулан 05 дугаар сарын 06 ны өдөр зохион байгууллаа. Бурхийн 9 дүгээрбагийн Засаг дарга, зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтан нар оролцлоо. Багийн хүнстэжээлийн хөтөлбөрт хамрагддаг 49 иргэн багийн нутаг дэвсгэр дэх гуу жалганы цэвэрлэгээг хийлээ. Мөн 314 иргэн багийн гудамжнуудын цэвэрлэгээг хийж нийт 363 иргэн цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцож 23 тн хогийг ачиж цэвэрлэлээ.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН СОГООТЫН 1 ДҮГЭЭР БАГИЙН 05 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 07. 11 цаг 27 минут
Ахмадуудыг урлаг, спортын арга хэмжээнд өргөнөөр хамруулж, тэдний хөгжил-оролцоог нэмэгдүүлэх ахмад настны бие бялдарыг чийрэгжүүлэх чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх хөдөлгөөний хомсдлоос сэргийлэх хамт олны нийгмийн идэвхийг өрнүүлэх бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх баг ахмадын байгууллага, ахмадуудын нөхөрлөл хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх тэдний спортын амжилтыг ахиулах зорилгоор зохион байгуулагдсан урлаг спортын бага наадамд нийт 40 ахмад настан иргэн шатар, шагайн харваа, гар бөмбөг, теннис, хийн дасгалын төрлөөр амжилттай оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ИХ-УУЛ, ЯГААН ТОЛГОЙН 6 ДУГААР БАГИЙН 2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 07. 11 цаг 20 минут
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 178 дугаар зарлиг, хотын Захирагчийн албаны 4/74 дүгээр албан тоотыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд багийн зорилтот бүлгийн иргэдийн дунд мод тарих хөдөлгөөн өрнүүлэх, тарьсан модоо ургуулж арчлахад заавар зөвлөгөө өгөх иргэдийн ногоо тарих мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэн, тариалалтын явцад арга зүйн зөвлөгөө мэдээ, мэдээллээр хангах зорилгоор 2017 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр Багийн нэгдсэн төвд сургалт зохион байгуулж, сургалтанд зорилтот бүлгийн 25 иргэн хамрагдаж мэдлэг мэдээлэл авлаа.
Дэлгэрэнгүй

РАШААНТЫН 8 ДУГААР БАГИЙН 5 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 07. 11 цаг 11 минут
1. Нийгмийн хөгжлөөс хойш татаж байгаа архины хамааралтай иргэдтэй тулж ажиллах, сэтгэл заслын аргаар сэтгэл зүйд нь нөлөөлөх зорилгоор “Гайхамшигт өглөөний хоол” арга хэмжээг “Онгийн гол”-д зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 03 дугаар сарын 7-8 нд УИХ-н гишүүн Д.Тогтохсүрэн 11 багийн ард иргэдтэй уулзалт хийлээ

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 12. 09 цаг 54 минут
2017 оны 03 дугаар сарын 7-8 нд УИХ-н гишүүн Д.Тогтохсүрэн 11 багийн ард иргэдтэй уулзалт хийсэн, багийнхаа иргэдээ оролцуулан, идэвхтэй хамрууллаа. 03 дугаар сарын 9 нд МАН-с 11 багийн дунд Гар бөмбөг, ширээний теннис, АХА тэмцээн зохион байгуулсан.Үүнд багийхаа нийт 25 иргэдийг хамруулан амжилттай оролцуулсан. 03 дугаар сарын 14 нд Аймгийн сайн малчин зөвөлгөөнд манай багийн сайн малчин Д.Ганбаатар оролцон туршлага судаллаа. 03 дугаар сарын 20 нд Цэргийн мөнгөн төлбөртэй 1990 он 23 залуучууд, 1991 оны 17 залуучуудын нэрс ирснийг мөнгөн төлбөрийн тооцоо хийлгүүлэхээр зарлан дуудах хүргүүлэн ажиллаа.
Дэлгэрэнгүй

ЭМТИЙН 2 ДУГААР 2017 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ВЭБ САЙТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 11. 15 цаг 37 минут
Эмтийн 2 дугаар багийн 18-25 насны 185 эрчүүдийн судалгаа гаргаж 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагын зарлан дуудах хуудас тараан ажилласан. Арвайхээр сумаас “Ахмадаа дээдлэх” жил болгон заралсантай холбогдуулан урлаг бага наадам 2017. 04. 20 нд заагдсан төрөл бүрд нийт 12 ахмад урлагын бага наадамд оролцож 2017.05.12-нд болох гала тоглолтонд манай багаас 5 ахмад шалгаран оролцох эрх авсан.
Дэлгэрэнгүй