ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА, ТҮҮНИЙ ТАМГЫН ГАЗРААС 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 06. 10 цаг 28 минут
1. Аймгийн “Ахмадаа дээдлэх жил”, Арвайхээр сумын “Ахмадаа дэмжих жил”-ийн ажлыннээлт, зөвлөгөөний арга хэмжээг 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр аймгийн ХДТеатрт зохион байгуулж, нийт 600 ахмад оролцов. Ахмадуудад тус зорилтот жилийн ажлын төлөвлөгөө, шилдэг үйл ажиллагаатай Ахмадын зөвлөл, Тэргүүлэгч, Нийгмийн ажилтан шалгаруулах болзолт уралдааны удирдамжийг танилцуулж, мөн тус зөвлөгөөнөөс албан байгууллага, аж ахуйн нэгжид чиглэсэн 4, айл өрх, нийт иргэдэд чиглэсэн 4 нийт 8 зорилт бүхий уриалга баталлаа.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН НОЁНЫ 10 ДУГААР БАГИЙН 3 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 06. 09 цаг 24 минут
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар баталсан “Эхчүүдэд алдарт эх нэг, хоёрдугаар зэргийн одонгоор шагнах журам”-д заасны дагуу “Алдарт эх” нэг, хоёрдугаар зэргийн одон шинээр авах эрх үүссэн 6 иргэнийматериалыг сумын ИТХуралд хүргүүлэв. Арвайхээр сумын"Ахмадаа дэмжих" зорилтот жилийн нээлтийн үйл ажиллагаа 03-р сарын 17 болжбагийн ахмадууд, иргэдийг өргөнөөр хамрууллаа.Нээлтийн арга хэмжээгээр албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, айл өрх, нийт иргэдэд хандан “УРИАЛГА”-ын төслийг танилцуулж иргэдийн санал бодлыг сонслоо.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЭМТИЙН 2 ДУГААР БАГИЙН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 05. 11 цаг 31 минут
УИХ-н гишүүн Д.Тогтохсүрэн 11 багийн ард иргэдтэй хувиарийн дагуу уулзалт хийж, цаг үеийн болон хийх ажлын талаар багийнхаа иргэдэд мэдээ мэдээлэл уулзалт хийж ажиллаа. 2017 оны 03 дугаар сарын 7-8 нд идэвхтэй хамрууллаа. МАН үүсэн түүхэт 95-н жилийн ойг тохиолдуулан 11 багийн дунд Гар бөмбөг, ширээний теннис, АХА тэмцээн 03 дугаар сарын 9 нд зохион байгуулсан.Үүнд багийхаа нийт 25 иргэдийг хамруулан амжилттай оролцуулсан.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭРИЙН 5 ДУГААР БАГИЙН 3 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 03. 16 цаг 36 минут
Тухайн сард Амжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурал 3удаа хуралдаж 16 иргэний өргөдөл хэлэлцэв. Үүнд: Байнгын асаргаатай 1 иргэний асуудлыг хэлэлцүүлж сунгалт хийж өгөхийг хүссэн өргөдөл эмчийн бичгийг үндэслэж сунгах тус тус зохих хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлэв. Багийн 15 иргэн хүнс тэжээлийн нэмэгдэл авах эрх үүссэн, зорилтот өрхийн бичиг баримтгүй 1 иргэний асуудлыг УЗХороонд уламжлан иргэний үнэмлэхний үнийг олгуулсан.
Дэлгэрэнгүй

БУРХЙИН 9 ДҮГЭЭР БАГИЙН 3 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 31. 13 цаг 11 минут
Шинээр “Алдарт эх”-ийн II-р одон авах 7эхийн материалыг бүрдүүлж сумын ИТХурлын нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн өгч ажиллалаа. Арвайхээр сумаас “Ахмадаа дэмжих”зорилтот жилийн нээлтийн үйл ажиллагаанд багийн 52 иргэн оролцлоо. Мөн албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, айл өрх нийт иргэдэд “Уриалга” гаргалаа.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН СОГООТЫН 1 ДҮГЭЭР БАГИЙН 03 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 31. 13 цаг 06 минут
“Нэг өрх-Нэг ажлын” хөтөлбөр, “Цогц төгсөлтийн аргачлал” төсөлд хамрагдсан иргэдийн хөгжил оролцоог нэмэгдүүлэх, бие бялдарыг чийрэгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хөдөлгөөний хомсдлоос сэргийлэх, нийгмийн идэвхийг дээшлүүлэх зорилгоор СЗДТГазар, ДЗОУБайгууллагаас хамтран зохион байгуулсан спортын арга хэмжээнд багийн төсөлд хамрагддаг 15 иргэн дардас, олс таталт, волейболын тэмцээнд идэвхтэй оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ИХ-УУЛ, ЯГААН ТОЛГОЙН 6 ДУГААР БАГИЙН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 31. 13 цаг 00 минут
Сумын “Ахмадаа дэмжих” зорилтот жилийн нээлт 3 дугаар сарын 17-нд аймгийн ХДТеатрт боллоо. Зорилтот жилийн нээлтэнд багийн ахмадууд идэвхтэй оролцож, уулзалтаас албан байгууллага, аж ахуй нэгж, айл өрх, нийт иргэдэд хандан 8 заалт бүхий “Уриалга” гаргалаа.
Дэлгэрэнгүй

“Самар түүх” ажилд урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 28. 15 цаг 19 минут
“Асгамба хайрхан” ХХК-ны ажлын байрны захиалгын дагуу 2017 оны 3 дугаар сарын 24-ны өдөр 22 иргэнийг Сэлэнгэ аймагруу самар түүх ажилд зуучилсан. Тухайн компаны захиалгын дагуу 4 дүгээр сарын 6-ны өдөр самар түүх ажилд явуулах 30 иргэнийг бүртгэж байна. Жич 1 сарын цалин 1 сая төгрөг.
Дэлгэрэнгүй